Budownictwo jednorodzinne

Mając na uwadze bezpieczeństwo Inwestorów, zarówno finansowe jak i techniczne, zalecamy następujący tok postępowania:

1 – Wstępne badania geotechniczne przed zakupem działki budowlanej

DLACZEGO ? Ponieważ zakup działki, to nie jest zakup pary butów na jeden sezon, a niejednokrotnie Inwestorzy przeznaczają na ten cel oszczędności swojego życia.

Wykonanie wstępnego rozpoznania jednym lub dwoma otworami badawczymi pozwoli na określenie możliwości zrealizowania zaplanowanej inwestycji w danym miejscu. Otrzymamy wstępne informacje nt. warunków gruntowo-wodnych, co jest istotne przy podjęciu decyzji m.in. o podpiwniczeniu.

Przy ocenie terenu geolog zwraca również uwagę na morfologię terenu (uksztaltowanie), szatę roślinną (biogeotechnika) oraz stan infrastruktury na/i w sąsiedztwie przedmiotowej działki.

2 – Zakup działki budowlanej

Jeżeli wstępne badania okażą się pozytywne inwestor może przystąpić do zakupu działki. Postępowanie w takiej kolejności pozwoli na uniknięcie nadmiernych wydatków na pace fundamentowe lub w najgorszym przypadku zainwestowanie w działkę, która nie nadaje się po budowę wymarzonego domu.

Chyba nikt nie lubi kupować „kota w worku” ?

3 – Wykonanie opinii geotechnicznej

Ostatnim krokiem jest wykonanie dodatkowych wierceń badawczych dla potrzeb opracowania opinii geotechnicznej lub/i dokumentacji badań podłoża gruntowego.

W naszym wykonaniu opinia geotechniczna składa się z min. 4 otworów badawczych, zlokalizowanych po narożach obiektu. Warto zaznaczyć, że parametry wiodące gruntów podajemy metodą laboratoryjną, na podstawie pobranych próbek gruntów w terenie – nie stosujemy tylko oceny makroskopowej. Rozwiązanie takie jest najbardziej optymalne dla przedstawienia warunków geotechnicznych, co potwierdza wieloletnia praktyka stosowania tej zasady. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Inwestor otrzymuje pełne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, a w części graficznej opracowania ich wizualizację na przekrojach każdej ściany obiektu.