Dokumentacje

Wyniki prac terenowych i laboratoryjnych oraz ich interpretację przedstawiamy w formie następujących opracowań:

- opinia geotechniczna 
- dokumentacja badań podłoża gruntowego
- projekt geotechniczny
- projekt robót geologicznych 
- dokumentacja geologiczno-inżynierska

Wykonujemy również ekspertyzy i raporty z prowadzonych prac na każdym etapie inwestycji.

Dysponujemy sprzętem i oprogramowaniem wysokiej klasy dzięki, któremu opracowania staramy się realizować w najwyższej jakości pod względem merytorycznym i graficznym. Są to, m.in.:

 

- Autodesk AutoCAD
- Golden Software Surfer
- Pakiet Soft-Project: GeoStar, GeoPlan, GeoSlope, CPT-Star
- Labor Tech 2 PRO

Dokumentacje w formacie .pdf wysyłamy drogą mailową.