Prace terenowe

W zależności od potrzeb i rodzaju opracowania wykonujemy następujące prace polowe:

Kartowanie geologiczno-inżynierskie

Wiercenia rurowane i nierurowane

- obrotowe mechaniczne (świder spiralny - sznek)
- obrotowe ręczne
- udarowe próbnikami przelotowymi i rdzeniowymi (RKS)

Sondowania

- dynamiczne (DPL, DPM, DPH, SDS, DCP)
- ścinające (FVT, SLVT)
- statyczne (CPT, CPTU)

Pobieranie próbek gruntów i wody do badań fizycznych, mechanicznych i chemicznych

- próby gruntów kategorii A, B, C (stare NU, NW i NNS)

Nadzór geologiczny i obsługa budowy

- odbiory wykopów i kontrola zgodności z dokumentacją
- dodatkowe prace i badania kontrolne (płyta dynamiczna, VSS)